Số liên lạc: 0979903639
Email: quangcaomanhdung@gmail.com
hot line Số liên lạc: 0979903639

Thông tin tài khoản công ty:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Quảng Cáo Mạnh Dũng
 • Số tài khoản: 48696968
 • Ngân hàng: Thương Mại Á Châu (ACB)
 • Phòng giao dịch Nhà Rồng - Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tài khoản cá nhân:

 • Tên tài khoản: Nguyễn Văn Thái
 • Số tài khoản:  0501000020476
 • Ngân hàng: Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank )
 • Chi nhánh Bắc Sài Gòn

 

 • Tên tài khoản: Nguyễn Văn Thái
 • Số tài khoản:  7462257
 • Ngân Hàng: Thương Mại Á Châu (ACB)
 • Phòng giao dịch Phan Huy Ích - TP.HCM

 


0979 90 36 39